Privacy

Privacy- en Cookieverklaring

 

 1. Algemeen

Micromedia, handelend onder de naam Micromedia B.V. (hierna “Micromedia” of “wij”), gevestigd aan de Beurtvaartweg 2, 6541 BW te Nijmegen met KvK-nummer 0913911, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring.

Uw privacy is voor Micromedia van groot belang. Alle persoonlijke informatie, die aan ons wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. In dit Privacy- en Cookiebeleid leggen wij u uit, hoe wij omgaan met de verzameling en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Europese wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De meest recente versie van deze privacy- en cookie verklaring kunt u downloaden op onze website, www.micromedia.eu.

Wat betekent dat concreet?

 • Wij leggen onze doeleinden duidelijk vast, voordat wij uw gegevens verwerken;
 • Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op, enkel de gegevens die nodig zijn voor het doeleinde van de verwerking;
 • Wij vragen toestemming voor verwerkingen, waarvoor toestemming verplicht is volgens de AVG;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen;
 • Wij leggen deze verplichtingen ook op aan de partijen, waarmee wij een samenwerking hebben;
 • Wij respecteren uw rechten, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte gegevens.
 1. Toepasselijkheid

Deze Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Micromedia verzamelt en verwerkt.

 1. Wijzigingen

Deze Privacy- en Cookieverklaring kan worden gewijzigd, om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website.

 1. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Ten behoeve van de dienstverlening van Micromedia verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • (zakelijk) e-mailadres,
 • (zakelijke) naam- en adresgegevens,
 • (zakelijk) telefoonnummer,
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 1. Het doel van de verwerking

Het doel van het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is de verwerking van (digitale) verkopen en dropshipments, het aanmaken van orders en contracten, en het sturen van nieuwsbrieven en updates aan bestaande klanten. Daarnaast verwerken wij uw gegevens, om met u contact op te kunnen nemen over de administratieve afhandeling van uw orders, facturen, retouren, klachten, reparaties en garantieclaims. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor de registratie van bezoekers op ons kantoor en het bijhouden van ons CRM systeem.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens, zolang wij dit wettelijk verplicht zijn of zo lang als nodig is voor het doeleinde. Wij bewaren uw versleutelde persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het einde van de (contractuele) relatie, waarna deze gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

 1. Verstrekking aan derden

Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening en andere activiteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van verwerker voor Micromedia. In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

 1. Binnen de EU

Wij verstrekken voornamelijk  persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn binnen de EU. Indien wij gegevens verstrekken aan bedrijven buiten de EU, zullen wij er altijd zorg voor dragen, dat er in het betreffende land een adequaatheidsbesluit is of dat er vastgestelde standaard bepalingen (standaard contractual clauses, SCC) zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomst en dus  te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

 • Alle personen, die namens Micromedia kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens,

worden gehouden aan een geheimhoudingsplicht;

 • Wij hanteren naast een gebruikersnaam en wachtwoord een 2-factor authenticatie systeem op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens indien nodig;
 • Wij maken versleutelde back-ups van de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn zich bewust van de privacyregels en worden hier periodiek op getraind.
 1. Cookiebeleid

De website van Micromedia maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd, zodat uw browser door Micromedia automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan de website. Cookies verzamelen gegevens, die aan het gebruik van een website verbonden zijn. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of te verzamelen, noch geven wij dergelijke informatie door aan derden. Voor het plaatsen van bepaalde cookies is geen toestemming nodig, indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies op onze site zijn essentieel, de site zal niet goed werken zonder hen. Deze cookies worden geplaatst, wanneer u een formulier invult, inlogt of interactie heeft met de site, door iets te doen dat verder gaat dan het klikken op eenvoudige links.

Cookies naar onderzoek website gebruik

Wij gebruiken ook enkele niet-essentiële cookies op alle delen van de site om bezoekers anoniem te volgen of uw ervaring van de site te verbeteren. Als u hiermee niet akkoord gaat, kan de toegang tot sommige functies van de site niet beschikbaar zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt, zowel voor publieke toegang als voor beperkte toegang (log-in).

Wij wijzen u erop dat cookies via uw browser van uw computer kunnen worden verwijderd. Wij wijzen u er ook op, dat als u hiervoor kiest, bepaalde functies van deze website niet meer beschikbaar zullen zijn. De domeinnaam waar de cookies worden opgeslagen is: www.micromedia.nl. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op www.veiliginternetten.nl.

 

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven over de verschillende soorten cookies waarvan wij gebruik maken en waar we ze voor gebruiken.

 

Cookie Naam Functie Gebruik Bewaartermijn
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen, over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen en ons te helpen de site te verbeteren. De informatie wordt op anonieme wijze verzameld; dit omvat het aantal bezoekers van de site, waar de bezoekers vandaan komen en de bezochte pagina’s Alle gedeeltes van de site Tot einde bezoek
Site cookie acceptance Deze cookie wordt gebruikt om te registreren of een gebruiker het gebruik van cookies op onze website heeft aanvaard. Alle gedeeltes van de site Tot einde bezoek

 

 1. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Indien u een dergelijk verzoek heeft, kunt dit via een e-mail aan ons kenbaar maken op het e-mailadres privacy@micromedia.eu.

 1. Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u reageren op ons privacy- en cookiebeleid, dan kan u altijd contact met ons opnemen via privacy@micromedia.eu. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy- en Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via privacy@micromedia.eu.

 1. Adres en contactgegevens

Micromedia B.V.

Beurtvaartweg 2

6541 BW Nijmegen

E-mail: privacy@micromedia.eu

Website: www.micromedia.eu